Bilimsel Program

14 Mart 2019, Perşembe

Salon 1 Oturum 1 08.30-10.00
PANEL: Zor Akciğer Enfeksiyonları ve Yönetimi

Bilim Kurulu: Enfeksiyon Hastalıkları

Oturum Başkanları: Yılmaz Bülbül, Erhan Tabakoğlu
08.30-08.50 Toplum Kaynaklı Viral Enfeksiyonlara Yaklaşım Özlem Erçen Diken
08.50-09.10 Hastane Kaynaklı Dirençli Bakteriyel Enfeksiyonlara Yaklaşım Gökhan Metan
09.10-09.30 Fungal Enfeksiyonlara Yaklaşım Zekaver Odabaşı
09.30-09.50 Toraks Cerrahisi Sonrası Enfeksiyonlar Mertol Gökçe
09.50-10.00 Tartışma


Salon 2 Oturum 2 08.30-10.00
PANEL: KOAH’ı Nasıl Tedavi Edelim?

Bilim Kurulu: KOAH

Oturum Başkanları: Tevfik Özlü, Esra Ertan Yazar
08.30-08.55 GOLD 2019 Perspektifi: KOAH'ta Farmakolojik Tedavi, Kime, Ne Zaman, Ne Kadar? Esra Ertan Yazar
08.55-09.20 KOAH’ta İnhaler Cihazlar ve Tedavi Uyumu Yusuf Aydemir
09.20-09.45 KOAH 'da Pulmoner Rehabilitasyon Aslı Görek Dilektaşlı
09.45-10.00 Tartışma


Salon 3 Oturum 3 08.30-10.00
PANEL: Akciğer Kanserli Hastalara Yaklaşımda Yenilikler

Bilim Kurulu: Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Oturum Başkanları: Turhan Ece, Dilek Yılmazbayhan
08.30-09.00 Santral ve Periferik Akciğer Tümörlerinde Örnekleme Yöntemleri Onur Fevzi Erer
09.00-09.20 Nükleer Tıpta Gelişmeler ve Tümör Yanıt Değerlendirilmesi Cüneyt Türkmen
09.20-09.40 Patolojide Yenilikler; Likid biyopsi ve Gen Mutasyon Analizleri Yasemin Özlük
09.40-10.00 Tartışma


10.00-10.30 Çay / Kahve Arası


Salon 1 Oturum 4 10.30-11.40
PANEL: Astım’da Güncel Tedavi Yaklaşımları

Bilim Kurulu: Astım ve Allerji - İmmünoloji

Oturum Başkanları: Nurhan Sarıoğlu, Şadan Soyyiğit
10.30-10.50 GINA Kılavuzunda Yeni Olan Ne Var? Zeynep Mısırlıgil
10.50-11.10 Astımda Biyobelirteçler Ne Kadar İşimize Yarar? Fatma Merve Tepetam
11.10-11.30 Tedavide Biyolojik Ajanların Yeri? İnsu Yılmaz
11.30-11.40 Tartışma


Salon 2 Oturum 5 10.30-11.40
YUVARLAK MASA: Türkiye ve Dünya'da Akciğer Transplantasyonu 2019

Bilim Kurulu: KOAH

Oturum Başkanları: Gül Dabak, Ali Yeğinsu
10.30-11.00 Akciğer Transplantasyonu 2019: Hasta Seçimleri ve Dünya Verileri İlhan İnci
11.00-11.30 Türkiye Verileri, Sorunlar ve Öneriler Erdal Yekeler
11.30-11.40 Tartışma


Salon 3 Oturum 6 10.30-11.40
KARŞIT GÖRÜŞ: N2 Hastalarında Tedavi Yaklaşımı (Cerrahi - Onkolojik Tedavi)

Bilim Kurulu: Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Oturum Başkanları: Sadettin Çıkrıkçıoğlu, Şevket Kavukçu
10.30-11.00 Cerrahi Özkan Saydam
11.00-11.30 Onkolojik Tedavi Leyla Özer
11.30-11.40 Tartışma


11.40-12.00 Çay / Kahve Arası


Salon 1 Oturum 7 12.00-13.00
KONFERANS: Obstrüktif Havayolu Hastalıklarında Bronkoskopik Tedaviler

Bilim Kurulu: Girişimsel Pulmonoloji

Oturum Başkanları: Gündeniz Altıay, Erdoğan Çetinkaya
12.00-12.50 Obstrüktif Havayolu Hastalıklarında Bronkoskopik Tedaviler Erdoğan Çetinkaya
12.50-13.00 Tartışma


Salon 2 Oturum 8 12.00-13.00
Plevra Enfeksiyonları 2019

Bilim Kurulu: Enfeksiyon Hastalıkları

Oturum Başkanları: Hakan Kıral, Deniz Köksal
12.00-12.25 Medikal Tedavi Sevda Şener Cömert
12.25-12.50 Cerrahi Tedavi Hasan Akın
12.50-13.00 Tartışma


Salon 3 Oturum 9 12.00-13.00
KONFERANS: Akciğer Kanserinde İmmunoterapi

Bilim Kurulu: Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Oturum Başkanları: Ahmet Demirkazık, Ferah Ece
12.00 - 12.20 Akciğer Kanserinde İmmunoterapi Özlem Er
12.20 - 12.35 İmmunoterapi'de Yanıt: Radyolojik Değerlendirme Ali Aslan Demir
12.35 - 12.50 İmmunoterapi'de Yanıt: Nükleer Tıp Değerlendirmesi Murat Tuncel
12.50 - 13.00 Tartışma


Salon 4 Oturum 10 12.00-13.00
KONFERANS: Gebelerde Sık Karşılaşılan Akciğer Sorunları

Bilim Kurulu: Pulmoner Vasküler Hastalıkları

Oturum Başkanları: Nagihan Durmuş Koçak, Ercan Kurtipek
12.00-12.45 Gebelerde Sık Karşılaşılan Akciğer Sorunları Ceyda Anar
12.45-13.00 Tartışma


13.00-14.30 Öğle Yemeği

13.20-14.20 Sözel Bildiri Oturumları


Salon 1 Oturum 11 14.30-15.30
UYDU SEMPOZYUMU: Hayatın Akışına Yön Vermek ElinizdeOturum Başkanı: Oğuzhan Okutan
Konuşmacılar: Funda Coşkun, Gamze Kırkıl


Salon 3 Oturum 12 - A 14.30 - 15.00
UYDU SEMPOZYUMU: Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri’nde Değişen Standart İmmuno-Terapi: Nivolumab Deneyimi   

Oturum Başkanı: Adnan Aydıner
14.30 - 15.00 Metastatik Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Olgusu Nuri Karadurmuş


Salon 3 Oturum 12 - B 15.00 - 15.30
MİNİ OLGU KONSEYİ: Torasik Onkoloji Olguları

Bilim Kurulu: Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Oturum Başkanı: Adnan Aydıner
Tartışmacılar: Hale Başak Çağlar, Berna Kömürcüoğlu, Ahmet Üçvet, İbrahim Yıldız
15.00 - 15.30 Mezotelyoma Cansel Atinkaya Baytemir


15.30-16.00 Çay / Kahve Arası


Salon 1 Oturum 13 16.00-17.30
Radyolojik Olgu Sunumları (KEYPAD)

Oturum Başkanları: Halit Çınarka, Recep Savaş
16.00-16.20 Akciğer Grafisi: Kör Alanlar - Gözden Kaçanlar Ragıp Özkan
16.20-16.40 Buzlu Cam Dansiteleri Selen Bayraktaroğlu
16.40-17.00 Bilateral Diffüz İnfiltrasyon Recep Savaş
17.00-17.20 Kist ve Kaviteler Çetin Atasoy
17.20-17.30 Tartışma

 Keypad kullanılacaktır.Salon 2 Oturum 14 16.00-17.30
PANEL: Uyku Apnesinde Yeni Yaklaşımlar
Prof. Dr. Nihat Özyardımcı Anısına

Bilim Kurulu: Uykuda Solunum Bozuklukları

Oturum Başkanları: Muhammed Emin Akkoyunlu, Mehmet Karadağ
16.00-16.10 Nihat Özyardımcı Hocamızın Hayat Hikayesi Mehmet Karadağ
16.00-16.30 Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Fenotipler Yüksel Peker
16.30-16.50 Obstrüktif Uyku Apne Sendromunda Fenotipe Göre Tedavi Seçimi Asiye Kanbay
16.50-17.10 Santral Uyku Apne Sendromu Fenotipleri Duygu Özol
17.10-17.30 Santral Uyku Apne Sendromunda Fenotipe Göre Tedavi Seçimi Zeynep Zeren Uçar


Salon 3 Oturum 15 16.00-17.30
PANEL: Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Tedavi Yaklaşımı

Bilim Kurulu: Akciğer ve Plevra Maligniteleri

Oturum Başkanları: İlhan İnci, Meriç Şengöz
16.00-16.25 T1 ve T2 N0 Hastalar Serkan Enön
16.25-16.50 Lokal İleri Hastalık Hale Başak Çağlar
16.50-17.15 Metastatik Hastalık Hande Turna
17.15-17.30 Tartışma


17.40-19.00 Poster Bildiri Oturumları